Podnikání v EU

eu
SOLVIT 

Službu SOLVIT tvoří síť center ve všech členských státech EU a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Tato centra mají na starost řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropské práva ze strany správních orgánů vůči podnikatelům:
http://www.mpo.cz/dokument43828.html
https://webgate.ec.europa.eu/solvit/application/index.cfm?method=webform.homeform&language=cs
solvit@mpo.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu
SOLVIT centrum pro Českou republiku
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Fyzická adresa:
Politických vězňů 20, Praha 1


Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Evropská unie má velmi detailní pravidla o uvádění výrobků na trh, včetně z toho vyplývajících standardů a technických norem. Informace o tzv. harmonizovaných výrobcích na vnitřním trhu a tudíž o pravidlech, které musí podnikatel splnit při výrobě, dovozu či distribuci výrobků v jiném členském státě, jsou k dispozici od pracovníků této instituce:
http://www.unmz.cz/urad/kontakty
informační centrum: 221 802 802 
podatelna@unmz.cz


ProCoP (Product Contact Point)

Evropská unie má podrobná pravidla o uvádění výrobků na trh, včetně z toho vyplývajících pravidel o volném pohybu zboží. O prostředcích právní ochrany proti rozhodnutí správních orgánů omezujících prodej výrobku v daném státě jsou k dispozici od pracovníků tohoto centra:
procop@mpo.cz
Telefon: 224 852 470

Ministerstvo průmyslu a obchodu
ProCoP
Politických vězňů 20
Praha 1
 

Businessinfo
 
BusinessInfo.cz je portálem podporujícím podnikání a export ze strany vládní agentury CzechTrade a jeho gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu:
http://www.businessinfo.cz/cz/kontakt/
 
 
Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa jsou zřízena na základě směrnice o službách v každém členském státě a jejich úkolem je pomáhat podnikatelům v rámci přeshraničního poskytování služeb:
http://www.mpo.cz/dokument70853.html
Jednotlivé pobočky jsou zřízeny po celé ČR.
 

Enterprise Europe Network Česká republika

Tato služba podporuje inovace v podnikání a je činná ve všech členských státech. Koordinaci v ČR má na starost Technologické centrum Akademie věd ČR, ale pobočky jsou i na dalších místech ČR. Podnikatelům je k dispozici poradenství v oblasti licencí, transferu technologií i přípravy projektů:
http://www.enterprise-europe-network.cz/kontakty/
Tvorba internetových stránek